Sadelik nihai gelişmişlik

düzeyidir.

Leonardo da Vinci