TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM

Teminat Türleri, Maddi zararlar, sağlık giderleri, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma (ölüm) olarak belirlendi.

Maddi zararlar teminatı, hak sahibinin değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalma olarak nitelendirildi. Trafik kazası sonucu üçüncü kişinin, protez ve organ bedelleri de dahil tüm tedavi giderleri sağlık giderleri teminatı kapsamında. Tedavi başlangıcından sürekli sakatlık raporu alınana kadar bakıcı ve tedaviyle ilgili diğer giderler, gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler yine kapsam dahilinde. Sağlık giderleri teminatı, SGK sorumluluğunda olacak. Sürekli sakatlık teminatı, üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılar. Sürekli sakatlık oranının raporla belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile kapsamda olacak. Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı, üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların tespit edilen tazminat miktarı ile destek zararlarını karşılar. Tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır. “Yenisi” yerine “Orijinal Parça” ifadesi getirildi. Genel şartlarda, “eşdeğer parça” ve “orijinal parça” tanımları da yapıldı. Hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine imkan yoksa orijinali ile değiştirilecek.